Tag: 下跌

英國樓價將在2023年和2024年下跌

英國樓進入特價時段? 現在買英國樓是否最便宜? 英國樓價會否下跌? 房地產專家預測,由於抵押貸款提供商取消交易並將利息支付提高到自 2008 年金融危機以來的最高水平,明年英國的房價可能至少下跌 10% 。 近 300 筆抵押貸款交易已被銀行和建築協會撤回,此前英鎊下跌引發了對英格蘭銀行基準利率飆升至近 6% 的預測,而這些報價仍留在市場上,給潛在買家帶來了巨大的借貸成本,減少他們可以為房產支付的費用。 房價的關鍵因素是人們每月能負擔多少抵押貸款。最大的問題是每月的費用。到目前為止,隨著成本的飆升,許多考慮購買的人將重新考慮這些計劃。他們可能根本不買。如果他們要購買,他們會以較低的水平購買。 英國樓價會否下跌 瑞士信貸分析師警告稱,較高的利率、通脹和衰退風險可能導致明年房價下跌 10% 至 15%。 Capital Economics 的高級房地產經濟學家 Andrew Wishart 也預測房價將下跌 10%-15%。他認為已經發生的市場利率上升將把抵押貸款利率推高至至少 6%,並減少貸方可以提供的貸款規模,由此導致的購買力下降使得房價的大幅下跌不可避免。 匯豐銀行和桑坦德銀行是撤出抵押貸款產品的最大貸方,愛爾蘭銀行、克萊茲代爾銀行、郵局貨幣和包括蒙茅斯郡在內的建築協會也在撤出產品的品牌之列,因為貸方難以為貸款定價。 總結: 未係時候買英國樓,但可以買定英鎊 綜合以上因素,現時英國樓價還有下跌空間,相反,英鎊再下跌空間有限,所以筆者建議大家可以分3個階段買英鎊,不要一次買,以分散風險。還有,千萬不要用銀行去兌換英鎊,記住要用 interactive brokers ,因為他們零差價之餘,用這條推薦連結還有股票送。自行申請註冊是沒有的!

2021年將會是香港樓市最後逃生門

10/4/2021更新: 由於最近港府推行了幾項樓市新政策,包括提升按揭成數、自由工作者按揭門檻、還息不還款等等,屠文使者認為香港樓市下跌將會推後到2021年尾至2022年初,而規模將會是比之前推算的更大,基本原因不變(如下面所解釋一樣)。 當大家以為疫苗出現之後, 加上美國股市大幅反彈, 香港樓市理應繼續大升。但喺屠文使者以現時香港政經狀況黎睇, 認為香港樓市將會在2021年開始大跌。 當然, 以上一句說話一定要有實際理據支持才能成立, 否則齋吹喺冇用! 廢話少講, 筆者理據為: 移民潮再現: 根據相關調查及數據顯示, 香港自2020年有不少人計劃移民及正在安排移民, 更有估計將有100萬港人移民到英國, 還未計移民到台灣的香港人。當中有人會賣樓, 有人租出單位收租。其實移民潮的實際影响香港樓市不大, 但其背後意思會更加大。咁樣講嘅原因喺因為移民得嘅一群人主要是年輕及中年人, 他們本身是香港樓市的主要用家, 但而家這個年齡層的人都趨向移民或移居到香港以外的地方, 所以投資者或新買家未必會搶高價錢入市, 反而會靜候時機低位買樓。 失業問題持續: 疫情其間有不少公司執笠同裁員, 表表者當然喺 Cathy Pacific, 攞左政府資助又玩裁員遊戲, 令不少企業跟風之前筆者都有預言及分析過, 可以參考番依篇文章)。根據現時第4波疫情, 政府冇再唔準僱主炒人, , 筆者解讀為香港企業有機會可以進一步裁員以保障企業繼續生存, 避免申請破產, 所以香港經濟並非如大家所睇到好似股票市場咁好, 所以筆者預計2021年有不少人會失業。 傳統工種消失: 若果以上第2點成立, 相信被裁員工應該是從事傳統行業或受疫情影響的行業, 如零售,…

Back to top