Kiki 面好唔好食? 值得買嗎?

話說想試食呢隻面好耐, 但係無論喺759或者喺超級市場見到都係好貴, 成$60一包,就算俾我喺臺灣見到平少少我都唔係好捨得買。不過今日終於俾我等到, 喺超市見到佢哋將呢包面列為特價貨品,價錢減咗一半, 只需要$29就可以買到, 所以我即刻攞起一包沙茶拌面畀錢買。 Kiki 面好唔好食? 返到屋企即刻影張相, 有圖有真相, 一包裏邊有五小包, 每包面有一包醬料。煮法好簡單, 只需要用水煮三分鐘然後加埋佢哋嘅醬料, 撈埋一齊, 搞掂食得。 食咗落肚之後, 第一啖已經發現佢味道同其他嘅台式即食拌面唔同, 其他臺式拌麵都好油好滯, 但係佢就冇呢種感覺,而最主要嘅分別就係佢個醬汁做得非常惹味, 亦都係我覺得佢貴嘅原因。不過留意番, 我講的只是醬汁味道, 麵底本身同其他嘅牌子郁乜嘢分別。 kiki面值得買嗎? 試完之後你問我會唔會繼續買, 我會答你唔會, 因為純粹為咗個醬汁而花費$60去買呢個面(特價另計), 我覺得不如直接出街食好過啦! Kiki面背後大老闆  舒淇投資嘅KiKi麵,賣點喺純手工同非油炸, 更一度喺台灣賣斷市, 主要原因是因為明星效應同埋面食喺台灣主要日常食品, 對於學生及租屋旅黎講絕對喺恩物。所以之後亦有唔少明星跟風, 如曾國城的曾伴面。